Vrednost akcija

vrednost akcijaVrednost akcija je najvažniji kriterijum prilikom donošenja odluka o kupivini i prodaji tokom trgovine na berzi. Veoma je važno sagledati razliku između nominalne, knjigovodstvene i tržišne vrednosti akcija. Nominalna vrednost akcije je vrednost po kojoj se akcije emituju i registruju u knjigovodstvu akcionarskog društva, i kao takva je nepromenljiva. Nominalna vrednost akcije nije jednaka knjigovodstvenoj vrednosti. Knjigovodstvena vrednost akcije predstavlja odnos knjigovodstvene vrednosti kapitala i ukupnog broja emitovanih akcija, a menja se u zavisnosti od promena u vrednosti kapitala. Razlika između nominalne vrednosti i tržišne cene akcije predstavlja kapitalni višak ili emisionu premiju ili ažio. Preduzeća su zainteresovana da ova razlika bude što veća jer time ostvaruju veći iznos sredstava. Zadržani profit ili neraspoređena dobit je akumulirana vrednost, koju firma ne želi u potpunosti da isplati akcionarima u obliku dividendi. Zadržavanje profita podrazumeva smanjenje sredstava za isplatu dividende u sadašnjosti sa perspektivnim izgledima isplate u budućnosti. Zadržani profit povećava knjigovodstvenu vrednost akcija, čime se postiže rejting i imidž firme. On ima obeležja internog karaktera, tako da su troškovi u obezbeđivanju sredstava minimalni. Tržišna vrednost akcija se menja nezavisno od nominalne i knjigovodstvene vrednosti i predstavlja odnos uslova ponude i tražnje u određenom trenutku na tržištu. Ona opredeljujuće deluje na akcionare i njihove odluke prilikom trgovanja akcijama. Podložna je čestim fluktuacijama i menja se ne samo iz dana u dan, već često i iz časa u čas. Na visoko efikasnim finansijskim tržištima cene akcija reaguju na sve promene iz poslovnog okruženja, promene u poslovnoj politici i slično. Neki od najvažnijih faktora koji utiču na kretanje cena akcija su: poslovni rezultati preduzeća, kretanje tražnje, kretanje u grani delatnosti i ukupnoj privredi, opšti ekonomski faktori, politički događaji i sl.

Jedno od osnovnih pitanja vezanih za analizu vrednosti akcija je kako odrediti fundamentalnu ili pravu vrednost akcija. Ona je izuzetno bitna za investitore, finansijske analitičare, portfolio menadžere, finansijske menadžere u preduzećima i sve druge zainteresovane subjekte, pošto na bazi njenog poznavanja mogu zasnivati donošenje investicionih odluka. Investitor koji zna da je realna vrednost akcije niža od njene tekuće tržišne cene doneće odluku da ih kupi. U suprotnom, ukoliko je cena veća od realne najverovatnije će doneti odluku da ih proda. Odnos tržišne i knjigovodstvene vrednosti meri se raciom koji se naziva P/B racio. On pokazuje koliko je tržišna vrednost akcije kompanije veća od njene knjigovodstvene vrednosti iskazane u bilansu stanja. Ukoliko je P/B racio manji od 1 to pokazuje jednu od sledeće dve stvari: ili investitori veruju da je vrednost imovine precenjena ili kompanija ima lošu sposobnost ostvarivanja profita. U prvom slučaju investicija je više nego rizična jer se može uskoro očekivati korekcija tržišne vrednosti na dole usled manje vredne aktive dok loša profitabilnost, u drugom slučaju, može biti poboljšana jedino novim menadžmentom ili reorganizacijom poslovanja i time dovesti do rasta tržišne vrednosti. S druge strane kompanija sa visokim P/B raciom bi trebalo da ostvaruje veoma visok prinos na sopstvenu aktivu. Ukoliko se eventualno kasnije objave dobri rezultati poslovanja ove kompanije, veoma je verovatno da su oni već ukalkulisani u tržišnu vrednost ove akcije. Vrednost akcija na berzama značajan je element analiza i na venberzanskom forex tržištu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *