Category Archives: akcije

Hartije od vrednosti

Hartije od vrednosti (HoV) predstavljaju dokumente kojima se obećava isplata novca, kamate, zarade ili dividende. Hartije od vrednosti u užem smislu su investicioni... Read More →

Cena akcija

cena akcija
Na tzv. primarnom tržištu akcija, kada kompanija odluči da izađe na berzu, ona pristupa inicijalnoj javnoj ponudi akcija u... Read More →

Prodaja akcija

prodaja akcija
Prodaja akcija se obavlja na berzi, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Ovaj zakon uređuje prava i položaj... Read More →

Kako kupiti akcije

kako kupiti akcije
Ukoliko razmišljate kako kupiti akcije na berzi potrebno je da pročitate i razumete nekoliko osnovnih stvari o akcijama i samoj proceduri... Read More →

prodaja akcija

prodaja akcija
Prodaja akcija se obavlja na berzi, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Ovaj zakon uređuje prava i položaj... Read More →

Trgovina akcijama

trgovina akcijama
Trgovina akcijama i obveznicima, odnosno hartijama od vrednosti (HoV) obavlja se na berzi. Berza ne kupuje niti prodaje HoV,... Read More →