Author Archives: Milos

Tržište kapitala

tržište kapitala
Tržište kapitala je segment finansijskih tržišta na kome se trguje finansijskom aktivom sa rokom dospeća dužim od jedne godine.... Read More →

Hartije od vrednosti

Hartije od vrednosti (HoV) predstavljaju dokumente kojima se obećava isplata novca, kamate, zarade ili dividende. Hartije od vrednosti u užem smislu su investicioni... Read More →

Investicioni fondovi

investicioni fondovi
Investicioni fondovi su finansijske organizacije koje prikupljaju sredstva od svojih ulagača i plasiraju ih u kratkoročne i dugoročne investicije. Oni na... Read More →

Cena akcija

cena akcija
Na tzv. primarnom tržištu akcija, kada kompanija odluči da izađe na berzu, ona pristupa inicijalnoj javnoj ponudi akcija u... Read More →

Prodaja akcija

prodaja akcija
Prodaja akcija se obavlja na berzi, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Ovaj zakon uređuje prava i položaj... Read More →

Kako kupiti akcije

kako kupiti akcije
Ukoliko razmišljate kako kupiti akcije na berzi potrebno je da pročitate i razumete nekoliko osnovnih stvari o akcijama i samoj proceduri... Read More →

prodaja akcija

prodaja akcija
Prodaja akcija se obavlja na berzi, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Ovaj zakon uređuje prava i položaj... Read More →