Kako kupiti akcije

kako kupiti akcijeUkoliko razmišljate kako kupiti akcije na berzi potrebno je da pročitate i razumete nekoliko osnovnih stvari o akcijama i samoj proceduri trgovine na berzi. Na Berzu se primenjuju i odredbe Zakona o privrednim društvima, ako Zakonom o tržištu kapitala nije drugačije određeno. Na Beogradskoj berzi se u ovom trenutku trguje akcijama i obveznicama Republike Srbije. Pored toga, predviđeno je trgovanje sledećim tržišnim materijalima: drugim dužničkim hartijama od vrednosti, varantima za kupovinu akcija ili obveznica i drugih hartija od vrednosti koji daju pravo na kupovinu akcija ili obveznica, derivatima, depozitnim potvrdama i drugim finansijskim  instrumentima kojima se u skladu sa Zakonom može trgovati na Berzi. Akcija je hartija od vrednosti i predstavlja pismenu ispravu koja sadrži imovinsko pravo kojom se izdavalac obavezuje da ispuni zakonsku obavezu prema imaocu iste. Akciju izdaje akcionarsko društvo i ona predstavlja deo njegovog kapitala. Prilikom analiziranja kako kupiti akcije na berzi, važno je izdvojiti vreme i posvetiti se proučavanju trenutnog tržišta da bi znali šta je tog momenta najsigurnije ulaganje. Dobro je dnevno pratiti stanje na berzi, u štampi i na internetu. Raspitajte koje firme imaju dobro razvijen plan rada za dati period, kao i na koji način posluju. Informišite se na svaki mogući način da bi saznali što više i napravili što bolji izbor.

Kada pričamo o tome kako kupiti akcije na berzi, važno je razmotriti i samu proceduru kupovine akcija na Beogradskoj berzi. Ona se obavlja preko berzanskog posrednika na sledeći način:

  1. Kontaktirajte brokersko – dilersko društvo i potražite njihove vodiče. Na sajtu  Beogradske berze postoji spisak ovlašćenih brokersko-dilerskih društava, koji su njeni članovi, tako da je ovo dobro mesto za početak odabira.
  1. Izaberete svog brokera i potpišete ugovor o kupovini akcija, na osnovu koga ćete otvoriti namenski račun za kupovinu akcija u banci, koja je član Centralnog registra.
  2. Razmislite i odredite koliko novca želite da uplatite u banku za željene akcije. Izvršite uplatu sredstava na namenski račun u banci.
  3. Otvorite vlasnički račun HoV u Centralnom registru preko berzanskog posrednika.
  4. Dostavite potvrdu o deponovanim sredstvima, izvod sa namenskog računa i ovlašćenje na ime brokerske kuće, da može raspolagati tim sredstvima do momenta saldiranja transakcije.
  5. Na kraju treba da izdate nalog svom brokeru da vam kupi određeni paket akcija izabrane firme, pri čemu vi određujete gornji iznos koji ste spremni da platite po jednoj akciji kao i rok na koji će važiti nalog za kupovinu akcija.

Kupovina akcija ima i određene troškove, o kojima valja unapred voditi računa. Osim inicijalnih troškova prilikom upisa u Centralni registar za otvaranje vlasničkog računa HoV (trenutno 300,00 din.), postoje i troškovi po osnovu realizovane kupovine akcija, i to su:

  • troškovi Centralnog registra: 0,10%
  • provizija Berze: 0,15%
  • provizija brokera: 1,20%.

Nikada nije dovoljno informacija i znanja ako ulazete na berzu ili trgujete na forexu, a nove informacije o tome kako kupiti akcije na berzi su uvek dobrodošle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *